På gång

TA OnLine utvecklas ständigt. Dels för att anpassa till nya lagar och dels för att förbättra funktionaliteten.

Dataskyddsförordningen ersätter PUL.
EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018.
Vi håller nu på att anpassa TA OnLine till dessa krav. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter.
Funktionen tas i bruk i TA OnnLine i mars 2018.

Gruppanmälan

Ny funktion för att kunna registrera ett obegränsat antal deltagare. Administratören får en faktura för hela gruppen.