På gång

TA OnLine utvecklas ständigt. Dels för att anpassa till nya lagar och dels för att förbättra funktionaliteten.

Dataskyddsförordningen ersätter PUL.
EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018.
Vi håller nu på att anpassa TA OnLine till dessa krav. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter.

FIS
När en deltagare anger en FIS-code verifierar vi den mot FIS databas att koden är rätt och att den är aktiv.

Användarens postnumren kopplas till kommun och län.
För att få bättre utsökningsmöjligheter på deltagarnas tillhörighet till kommun och län, anlitar vi Postnummerservice.

Överlåtelse av startplats
Vi håller på att förbättra denna rutin, så att säljare och köpare den helt själva. Kanslipersonalen behöver inte vara inblandad i denna process.