Utdata

Utdata

 

Formulär Våra Deltagare

Exportera till Excel:

-Generell export

-Namn och Adressuppgifter inklusive Emailadress (färdig exoprt)

-Möjlighet att välja bland samtliga kolumner på formuläret

 

Förmulär Anmälningar

Utskrifter:

Obetalt

Deltagarlistor

– sorterade per namn eller startnr

– per åldersgrupp

– per klass

Deltagarlista per län och postnr

 

Diplom

Adressetiketter (3×8)

Adresserade kuvert C4 eller C5 Med eller utan B-post

 

Busslistor

-totalt eller per buss

-sorterade på startnr eller efternamn

-med eller utan betalningsinformation

 

Seedningslistor

-sorterade per namn eller startnr eller seedningsordning

 

Återbetalningslista

 

Export till Excel

-Generell export

-Till Tidtagningen

-Till Speaker

-ESK

-Medlemmar

-Medlemmar till Idrott OnLine

-Speaker

-Statistikuppgifter

 

Formulär Betalningar

Generell export till Excel