Rutiner

Rutiner

Anmälan:

Kortbetalning (Certitrade) med fullständig loggning

BG / PG betalning, utlandsbetalning och Swish

Tre olika priser. Ordinarie, sista vecka, på platsen

Produkter: tex Bussresa, medlemskap, souvenir, överlåtelse

Rabatter: både procent och belopp

Friplats

FIS koder

Åkare skall ange sin fis code

Kollar mot FIS-databas och att de är aktiv och hur många de har punkter

 

Till anmälan är en faktura kopplad, som användaren kan skriva ut.

 

Före tävlingen

Hantera anmälan

Bekräftelser på anmälan och betalning

Reskontrafunktion med påminnelsefunktion

Utsändning av startbevis

Överlåtelse (namnbyte) sköts helt av säljare och köpare

Seedning

Nummersättning, automatiskt eller manuellt

Nummerserierna grupperade efter startled

Chipnummer och startnummer behöver ej vara samma (20-klubben)

Hämta uppgifter från ESK

Startbevis med individuell information per tävling på två språk

 

Tävlingstillfället

Busslistor

Mobilapp för hantering av bussresenärer

Deltagarlistor i namn eller nummerordning

Seedningslistor

Speakerinformation

Fil med nummersatta deltagare skickas till tidtagningssystemet

Chipkontroll

Resultat från tidtagningssystemet importeras in i TOL

Direktutskrift av diplom

 

Efter tävlingen

Utskrift Diplom

Utskrift adresserade kuvert/etiketter

Utskrift per län, postnr

Enkät

Export till ESK, Skidförbundet, Email, adresser mfl

Underlag för att fakturera rabatterade anmälningsavgifter

 

Allmänt

Administrationsprogrammet enhetligt uppbyggt

Många sökfunktioner även med kombinationer på alla formulär

Generell export av valfritt data

Rutin för att hantera inställd tävling

 

CRM-funktioner

Alla Användare, Deltagare, Anmälningar, resultat, betalningar, resultat ligger kvar i systemet

På “Min sida” där användaren kan se all historisk och aktuell information, gjorda betalningar och mottagna mail.

 

Mailfunktion.

Generella mail

Individuella mail med personliga uppgifter

Standardmail

Editor i systemet för att komponera egna mail

Mandrill som mailserver, med fullständig loggning

 

Medlemssystem

Medlem kommer in automatiskt via anmälan eller via manuell registrering

-Medlemsförteckning

-utskick förnyelse av medlemskap

-utskick kallelse årsmöte.